Alta tingrett – Sak etter barneloven

Alta tingrett
Alta tingrett

30. juli er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Alta tingrett. Advokat Wulff Hansen har og har hatt mange saker etter barneloven i Finnmark og spesielt i Alta. Alta tingrett følger ofte modellen med særmøter under saksforberedende møter etter barneloven § 61. Som nevnt i andre innlegg varierer det mye hvordan domstolene gjennomfører disse møtene. I de fleste saksforberedende møter benytter Alta tingrett sakkyndig bistand. Denne datoen var det hovedforhandling. I hovedforhandling, det de fleste forbinder med en rettssak, benytter advokatene kappe, det holdes innledningsforedrag og prosedyrer, samt at det føres vanligvis vitner.

Alta tingrett ligger sentralt i Alta sentrum. Alta tingrett ledes i dag av Sorenskriver Bjørn Leistad.

Les mer om Alta tingrett