Nedre Romerike tingrett – Sak etter barneloven

NedreRomeriketingrett1515. juni 2016 er advokat Christian Wulff Hansen i Nedre Romerike tingrett (Lillestrøm) i sak etter barneloven (barnefordeling/foreldrekonflikt)

I Nedre Romerike tingrett gjennomføres møtene etter barneloven § 61 på samme måte som i Sør-Trøndelag tingrett. Det vil si at dommer og som regel sakkyndige sitter sammen med partene og advokatene gjennom hele møtet. Dette i motsetning til det som synes å være mest utbredt rundt i norske domstoler hvor særmøter (separate møter) hvor sakkyndige driver prosessen fremover.