Advokat og Advokatfullmektig: hva er forskjellen?

Det å bli advokat er en lang og krevende prosess som krever mye arbeid og dedikasjon. For å kunne praktisere som advokat i Norge er det en rekke vilkår som må være oppfylt, og disse er nøye regulert av Advokatforskriften.

Det første vilkåret som må oppfylles er at man må inneha en juridisk embetseksamen. Dette betyr at man må ha fullført en mastergrad i rettsvitenskap og ha bestått den tilhørende eksamenen.

I tillegg må man være minst 20 år gammel for å kunne bli advokat, og man må ha minst to års godkjent praksis på fulltid som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig eller universitetslærer i rettsvitenskap. Dette betyr at man må jobbe som lærling i en periode for å få den nødvendige erfaringen.

Dersom man ønsker å bli advokat på grunnlag av praksis som advokatfullmektig, kreves det i tillegg at man har prosedyreerfaring fra rettssalen. Dette betyr at man må ha ført (prosedert) minst tre rettssaker av et visst omfang.

For å kunne bli advokat må man også ha gjennomført Advokatkurset ved Juristenes Utdanningssenter, som går over 46 undervisningstimer samt tilhørende oppgavebesvarelser som må bestås. Dette kurset gir en grundig innføring i advokatrollen og hva det innebærer å praktisere som advokat.

Til slutt må man ha hederlig vandel dokumentert ved politiattest. Dette betyr at man ikke må ha noen tidligere domfellelser eller straffbare forhold som kan diskvalifisere en fra å praktisere som advokat.

Som advokatfullmektig er man en lærling i advokatbransjen, og det er stor forskjell på hva slags ansvar man får i jobben. Noen fullmektiger har egne saker som de følger fra start til slutt, mens andre jobber mer som assistenter for de fast ansatte advokatene.

Uansett hva slags rolle man har som advokatfullmektig, er det en viktig og nødvendig del av prosessen for å kunne bli en advokat i Norge. Gjennom denne læretiden får man verdifull erfaring og kunnskap som man kan bruke senere i sin karriere som advokat.