Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge (FHI)

Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

“Folkehelseinstituttet (FHI) utga i 2012 rapporten “Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge” forfattet av Nilsen W, Skipstein A, Gustavson K.

Rapporten er gratis og kan lastes ned/leses her: Rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge (pdf)

Rapporten på 51 sider har kapitler/temaer som “Kognitiv-kontekstuell teori”, “hypotesen om emosjonell trygghet”, “Geografiske og kulturelle forskjeller” og “Familiestruktur og delt omsorg/bosted”