Barn reiser alene

Barn som skal til samværsforelderen eller hjem fra samværsforelderen må ofte belage seg på å reise alene etter å ha nådd en viss alder og modenhet. Det er likevel en periode hvor det er usikkerhet rundt barnets modenhet til å takle de utfordringer som ligger i en slik reise. Her har jeg samlet litt informasjon om å reise alene:

Barn som reiser alene med SAS
Barn som reiser alene med Norwegian
Barn som reiser alene med NSB
Barn som reiser alene med Nor-Way Bussekspress

Når barn reiser alene med fly (Adressavisen)
Barn som reiser alene (Barneombudet)