Barnerettsbloggen i Advokatbladet september 2015

Uttalelse i advokatbladetUttalelsen kom på bakgrunn av en rapport med en del forslag hvor begrensning av adgangen til å få prøvd barnevernsaker for tingretten er ett av forslagene, mens det også er foreslått at det skal være faste advokater som har saker for Fylkesnemnda. Begge forslagene er etter min mening helt feil.

Min opplevelse er at prosessen i Fylkesnemndene ofte ikke er like betryggende som i domstolene. Jeg har opplevd mange ganger at Fylkesnemndene rett og slett ser bort fra mange av de prosessregler de skal følge. Det er svært viktig at det er en automatisk adgang til å få prøvd saken for tingretten.

Når det gjelder faste advokater har jeg svært vanskelig med å forstå forslaget. At kvaliteten på advokater varierer er ikke spesielt for barnevernsaker. Det gjelder alle saker. Man må akseptere at det er klientene som velger sin rådgiver og at deres valg kan avhenge av mange faktorer. Så får det være en etisk vurdering av advokaten om han påtar seg en rolle som han ikke burde i mangel av kunskap eller erfaring. Systemet som det er fungerer i all hovedsak. Om man skulle endre noe så mener jeg fokus på prosessuell kompetanse i Fylkesnemndene er viktigere.

Les hele artikkelen i Advokatbladet her…