Tips for foreldre: Hva du bør tenke på før mekling på familievernkontoret

Tips for foreldre: Hva du bør tenke på før mekling på familievernkontoret

Første gangen man skal møte på familievernkontoret kan det være en nervepirrende opplevelse. Det er viktig å forberede seg på forhånd og tenke gjennom hva som er mest vesentlig å fokusere på i meklingen. Dette innlegget vil gi noen tips og råd for foreldre som skal møte for første gang på familievernkontoret.

  1. Vær åpen og ærlig. Det er viktig å være åpen og ærlig i meklingen. Mekleren vil forsøke å finne en løsning som er til det beste for barnet, og for å kunne gjøre det er det viktig at begge parter er ærlige og åpne om sine ønsker og behov.
  2. Fokuser på barnets beste. Meklingen handler om å finne en løsning som er til det beste for barnet. Det kan være lurt å tenke på hva som er best for barnet på forhånd, og være villig til å inngå kompromisser for å oppnå dette.
  3. Lytt til den andre partens synspunkter. Det kan være vanskelig å lytte til den andre partens synspunkter hvis man er uenig, men det er viktig å huske på at meklingen handler om å finne en felles løsning. Lytt nøye til den andre partens synspunkter og forsøk å forstå deres perspektiv.
  4. Ha realistiske forventninger. Mekling er en prosess, og det kan ta tid å finne en løsning som begge parter er fornøyde med. Ha realistiske forventninger til hva som kan oppnås, og vær villig til å jobbe sammen med den andre parten for å finne en løsning.
  5. Vær forberedt. Det kan være lurt å forberede seg på forhånd ved å tenke gjennom hva man ønsker å oppnå i meklingen, og hva som er viktig for barnet. Det kan også være lurt å ta med seg relevant dokumentasjon, som for eksempel avtaler og korrespondanse mellom partene.

Mekling kan være en utfordrende opplevelse, men det er viktig å huske på at det handler om å finne en løsning som er til det beste for barnet. Ved å være åpen, fokusere på barnets beste, lytte til den andre partens synspunkter, ha realistiske forventninger og være forberedt, kan man øke sjansene for å finne en løsning som fungerer for alle parter.