Barneminister Audun Lysbakken

Audun Lysbakken er statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Han overtok 20. oktober 2009 ledelsen av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Et sentralt spørsmål for alle bør være hvilke kvalifikasjoner statsrådene har for å styre de departement de er satt til å styre. Justisministeren er jurist, det er bra. At forsvarsministeren ikke har vært i militæret eller at helseministeren tidligere var forsvarsminister er noe mer spesielt. I denne bloggen tenkte jeg det var interessant å se på hva slags kvalifiksasjoner Barnas minister fra SV har.

CVen som ligger på regjeringens nettsider ser slik ut:

Stortingsperioder
2001 – 2005 Representant for Hordaland

Medlemskap i stortingskomiteer
2001 – 2005 Finanskomiteen, medlem
Valgkomiteen, varamedlem

Utdanning
1993 – 1996 Bergens Handelsgymnasium, allmennfag
1996 – 1998 Universitetet i Bergen, grunnfag i fransk og sammenlignende politikk

Verv
2008 – 2009 Leder SVs programkomité
2005 – Nestleder SV
2000 – 2002 Nestleder Sosialistisk Ungdom
1998 – 2000 Leder i Hordaland SU
1996 – 1998 Medlem i styret i Bergen SV

Yrkeserfaring
2000 – 2001 Klassekampen, journalist
1999 – 2000 Norsk Økologisk Landbrukslag, sivilarbeider

Offentlige verv
2007 – 2008 Medlem Mannspanelet
2006 – 2008 Medlem utviklingsutvalget
1999 – 2000 Meldem representanskapet for Stor-Bergen Boligbyggerlag
1999 – 2000 Medlem representantskapet for Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap
1999 – 2000 Medlem Bergen bystyre

Jeg stiller meg noe undrende til om eneste yrkesmessige bakgrunn som journalist i Klassekampen i 1 år og sivilarbeider i Norsk Økologisk Landbrukslag i 1 år kvalifiserer til å våke over barnas departement. Kanskje ville en person med psykologfaglig bakgrunn vært å foretrekke i stedet for å ha steget i de rette partigrader i det rette tempoet?