Private avtaler om barnebidrag

barnebidrag, foreldreansvar, Nav, bidragskalkulator, barnebidrag lov, barnebidrag avtale, barnebidrag fastsettelse, bidragssaker, barnebidrag endring, barnebidrag beregning, barnebidrag regler, offentlig fastsettelse av barnebidrag, privat avtale barnebidrag, barnebidrag skatteetaten, bidragsinnkrevingsloven, forsørgelsesplikt, barneloven, barnebidrag ved skilsmisse, barnebidrag samvær, barnebidrag barnets behov, barnebidrag økonomi, barnebidrag barnets alder, barnebidrag inntekt, barnebidrag samværsordning, barnebidrag bidragsevne, barnebidrag offentlig fastsettelse, barnebidrag privat avtale, barnebidrag barnets forsørgelse, barnebidrag fastsettelsesmetode

Barnebidrag er et spørsmål som ofte håndteres på privat basis, der foreldre har muligheten til å avtale og administrere bidraget mellom seg selv uten involvering fra det offentlige, i henhold til barneloven § 70 første ledd. For å bistå i prosessen med å fastsette barnebidraget, tilbyr Nav en bidragskalkulator på sine nettsider.

Denne kalkulatoren tar hensyn til relevante opplysninger og beregner deretter størrelsen på barnebidraget. I tilfeller der foreldrene ikke klarer å bli enige om bidragets størrelse, eller av andre grunner ønsker det, kan de be Nav, den offentlige instansen, om å fastsette barnebidraget i henhold til barneloven § 70 andre ledd. Dette alternativet er tilgjengelig selv om foreldrene allerede har en avtale om barnebidrag, men i slike tilfeller vil en endring kun bli gjennomført hvis den nye beregningen resulterer i en endring på over 12 prosent. Videre har foreldrene muligheten til å be om at det avtalte eller fastsatte barnebidraget administreres og utbetales av skatteetaten i samsvar med bidragsinnkrevingsloven, datert 29. april 2005, nr. 20.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post