Tønsberg tingrett – Sak etter barneloven

Tonsbergtingrett20. oktober 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Tønsberg tingrett.

Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett har sine lokaler i Statens Park i Tønsberg. Tønsberg tingrett er førsteinstansdomstol for Andebu, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg kommuner. Domstolen består av sorenskriver, fire tingrettsdommere, tre dommerfullmektiger, administrasjonssjef og flere saksbehandlere.

Les mer om Tønsberg tingrett på domstol.no sine sider