Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

IMG_20150916_10311316. september er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Sør-Trøndelag tingrett.

Tingretten er lokalisert i Trondheim tinghus i sentrum av Trondheim. Sør-Trøndelag tingrett gjennomfører saker etter barneloven § 61, første ledd nr. 1 ved å samle alle rundt møtebordet i et møterom. Det gjennomføres ikke separate meklinger i denne domstolen slik som er hovedregelen i mange andre domstoler rundt i landet. I Sør-Trøndelag er dommeren aktiv i meklingen mellom partene. Etter å ha erfart svært mange av landets domstoler og hvordan de behandler denne sakstypen anser jeg det som en fordel, spesielt i saker med høyt konfliktnivå, at det gjennomføres separate meklinger. Det leder oftere til enighet. Hvor konfliktnivået er lavere kan modellen Sør-Trøndelag tingrett anvender ofte være bedre.