Hvor lang tid må jeg vente etter stevningen er sendt?

Et vanlig spørsmål de fleste mine klienter som er i en rettsprosess for første gang har, er hvor lang tid det tar fra vi har sendt inn stevning (og evt. begjæring om midlertidig avgjørelse) og til man skal møte i retten. Det første rettsmøtet er et saksforberedende møte og det er ingen akkurat vitenskap når møtet kommer.

Min erfaring er at etter at stevningen og tilsvaret er innkommet tingretten så ringer retten til begge advokatene og forsøker å finne et tidspunkt som passer for advokatene og retten (klientene blir ikke hensyntatt i denne prosessen.) Jeg har erfart at møtet berammes alt fra 1-2 uker frem i tid til 2-3 mnd frem i tid. Gjennomsnittlig vil jeg påstå at de fleste slike møter berammes ca 1 mnd frem i tid.