Beregningsgrunnlag barnebidrag: Kvelds- og nattillegg

Kvelds- og nattillegg er vanlig at tas med når en skal beregne personinntekten og da også bidragspliktens størrelse. Noen personer har i tillegg til sin grunnlønn ekstra betalt ved at de jobber nattskift, søndager, helligdager osv. Disse tilleggene skal ikke behandles annerledes enn vanlig lønn. Nordsjøarbeidere f.eks har ofte risikotillegg. Risikotillegg behandles også som vanlig personinntekt ved beregning av barnebidragets størrelse.