Hvor er Wulff?

norgesbesteadvokat

Etter en del nye beramminger oppdateres listen over mine reiser. jeg vil de fleste steder jeg er ha mulighet til å avvikle møter med klienter eller folk som ønsker å bli klienter.

23-25 mai:  Mo i Rana (ettermiddag 23. mai vil være mulighet å få til møte)

26. mai: Bodø (Her er det mulighet for å ta et møte dersom saken i tingretten avsluttes tidlig)

27. mai: Alta (Mulighet for møter kvelden 26. mai og kanskje formiddag 27. mai)

30. mai: Narvik (Mulighet for møte kvelden 29. mai og kanskje på dagen 30. mai avhengig av når rettsmøtet er ferdig)

31. mai: Hammerfest (mulighet for møte kvelden 30 mai og kanskje på dagen 31. mai avhengig av når rettsmøtet er ferdig)

3. juni: Trondheim (mulighet for møte)

6. juni: Mo i Rana (mulighet for møte)

8. juni: Mo i Rana (mulighet for møte ca kl 16)

12. juni: Tromsø (mulighet for møte)

13-14. juni: Alta(mulighet for møte kveld 12. juni eller ettermiddag/kveld 13. juni)

15. juni: Lillestrøm (mulighet for møte – kanskje mulig med møte i Oslo kvelden før – 14. juni)

16-17. juni (Inntrøndelag tingrett – Sannsynligvis mulighet for møte begge dagene på ettermiddagen)

 

Betraktninger om håndtering av urealistiske forventninger i saker etter barneloven

mockups (816)Urealistiske forventninger er det mange som har i saker etter barneloven. Det finnes mange eksempler på urealistiske forventninger. Det kan være at man tror man vil oppnå delt fast bosted for barn som er under 1 år. Det kan være at man tenker at man vil få fast bosted for et barn på 15 år som klart ønsker en annen løsning. Uansett hva det er så er det en god advokats oppgave å realitetsorientere klienten. Vis frem anbefalingen fra psykologforeningen som fraråder delt bosted for barn under tre år. Fortell om Høyesterettsdommene som i nesten alle saker ender slik 15 åringen vil ha det. Fortell om at en løsning som strider mot 15 åringens vilje vil være vanskelig å håndheve med tvang etter § 65 da det lett blir umulig å tvangsgjennomføre det som blir bestemt.

Innimellom opplever jeg å overta klienter som blir skuffet da den forrige advokaten hadde ment at saken var svært god, mens den i realiteten var umulig. Som på alle andre saksområder varierer kvalitetene på de råd som gis, men som hovedregel er det greit å holde forventningene nede også da saker etter barneloven i mange tilfeller er overlatt mye til dommerens skjønn. Realiteten er dessverre at resultatet i saken nesten uansett lar seg begrunne og at utfallet aldri er helt forutsigbart.

Advokat i barnefordelingssaker

advokat barnefordelingssaker
Advokat Christian Wulff Hansen

Advokat Christian Wulff Hansen jobber som advokat i barnefordelingssaker over hele Norge. I 10 år har advokat Wulff Hansen jobbet med barnefordelingssaker i de fleste tingrettene rundt om i landet. Vilkårene for å ta reiseoppdrag avtales særskilt i hvert oppdrag. Dersom du ønsker å benytte advokat Wulff Hansen som advokat (prosessfullmektig) for deg i din barnefordelingssak så må du regne med som minimum å måtte betale reiseutgiftene og hotellet. Du kan også høre om muligheten til å avtale en fast pris på hver reise for å gjøre det mest mulig forutsigbart for deg. Vær oppmerksom på at de fleste tingretter er restriktive med å oppheve bostedsforbeholdet.

Hva slags advokat er du?

Et spørsmål advokater ofte får er ”hva slags advokat er du?” Advokat er ikke en utdannelse i seg selv. Advokater er utdannet jurister og har i hovedsak fått en utdannelse som er lik. Noen har masteroppgaver eller valgfag som skiller dem litt ut, men som regel ikke med en slik dybde at de har blitt eksperter på et tema.

Etter endt juristutdannelse er det valg av jobb som definerer den kunskapsstien man blir å følge. Enten man begynner som jurist i NAV og blir flink på sosialrett eller man begynner i et forsikringsselskap og blir flink i erstatningsrett, så har man samme juridiske grunnutdannelse. Det er tre veier til å bli advokat etter endt utdannelse. Advokatfullmektig, politifullmektig eller dommerfullmektig. Alle tre fullmektigretningene gir relevant praksis hvis man ønsker å bli advokat, politiadvokat eller dommer. I tillegg til praksiskravet er det også krav til kurs og antall saker.

Etter man har blitt advokat er det naturlig å ta litt forskjellige type saker (spesielt om man jobber i et lite firma) slik at man kan finne ut selv hvor man er flink og hvilke sakstyper man trives med. Som politiadvokat er du åpenbart spesialisert i strafferett, som dommerfullmektig har du en ganske allsidig bakgrunn, men med noen begrensninger (generelt er det ikke anbefalt at dommerfullmektiger tar barnefordelingssaker hvis de ikke har spesiell kompetanse eller erfaring på området.) Som advokat er det lettest i starten å finne ut hva man ikke vil jobbe med. Etter hvert oppdager både advokaten selv, men også klientenes anbefaling til andre, hvilke rettsområder som passer advokaten.

Advokater kan ikke kalle seg spesialister. Det er ingen sertifiseringsordning som holder styr på dette. For å signalisere for omverden hva man er god til kan man i stede kalle seg barnefordelingsadvokat, skilsmisseadvokat eller forsvarer. Dette kan samtidig være noe misvisende siden mange advokater tar de fleste sakstyper (almenpraktiserende), men er særlig erfaren på èn ting, for eksempel barnerett (fast bosted, samvær og foreldreansvar.)