Barns mellomnavn

Når han eller hun ikke møter til mekling

Navneloven i Norge tillater nå personer å ta forskjellige mellomnavn, og dette gir en vesentlig utvidelse av adgangen til å ha flere navn. I motsetning til etternavn, som kan være enkelt eller dobbelt, finnes det ingen klar grense for hvor mange mellomnavn en person kan ha. Dette gir personer muligheten til å uttrykke sin identitet og tilhørighet på en mer kompleks måte.

Mellomnavn kan være navn som kan tas som etternavn, men de regnes ikke som etternavn. Derfor gir mellomnavn ingen beskyttelse i henhold til loven. Et navn som tilfredsstiller kravene til et etternavn, vil bli beskyttet når det brukes som etternavn, men det vil ikke være beskyttet når det brukes som mellomnavn.

Det er viktig å merke seg at det kan være spørsmål om å nekte å godta meldinger om mange mellomnavn, avhengig av skjønnsmessige vurderinger. Det er også viktig å huske på at mellomnavn ikke har noen juridisk betydning når det gjelder arv og rettigheter.

Å ha flere navn kan gi personer en følelse av tilhørighet og identitet. Det kan også være en måte å hedre foreldre eller slektninger på. Likevel er det viktig å huske på at mellomnavn ikke gir noen ekstra beskyttelse og at de ikke har noen juridisk betydning.