Bidragsforskudd sitt forhold til underholdsbidrag

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Bidragsforskudd er en ordning som skal sikre at barn får den økonomiske støtten de trenger fra en forelder som ikke bor sammen med dem. I denne sammenheng er det viktig å merke seg følgende tre punkter i forholdet mellom bidragsforskudd og underholdsbidrag:

  1. Krav om innkreving av underholdsbidrag må gå via innkrevingssentralen for at man skal ha rett til bidragsforskudd.
  2. Bidragsfogden kan fastsette eller endre bidrag etter reglene i barneloven, men dette kan kun gjøres for å dekke folketrygdens krav på refusjon for utlagt forskudd. Bidraget kan heller ikke settes høyere enn nødvendig.
  3. Bidragsforskudd ytes også når bidrag ikke blir fastsatt eller hvis den bidragspliktige ikke har økonomisk evne til å betale bidrag. Dette gjelder også i situasjoner hvor farskap ikke er fastsatt, barnet er adoptert av en enslig adoptant, eller den ene forelderen er død uten at barnet har rett til pensjon eller andre tilsvarende ytelser.