Sentrale Emner i Barneretten

Sentrale emner i barneretten
Sentrale emner i barneretten

Boken er skrevet av Lena R.L. Bendiksen og Trude Haugli og er utgitt i 2014. Det fremgår av forordet at innfallsvinkelen er hvordan regelverket arter seg for barn, og hvordan barns interesser og behov blir og bør bli ivaretatt. Flott bok for jurister og andre som jobber med barneretten.

Barneloven – Kommentarutgave

Barneloven kommentarutgave
Barneloven - kommentarutgave

For alle som har særlig interesse for fagfeltet barnerett eller er interessert i juridiske spørsmål knyttet til barn er kommentarutgaven til barneloven, skrevet av Inge Lorange Backer et nødvendig eie. Boken tar for seg alle bestemmelsene i barneloven og går i dybden i alle lovens kapittel. Dette er det viktigste verktøyet i min praksis.

2. utgave er utgitt i 2008 av Universitetsforlaget.