Tilrettelagt avhør

tilrettelagtavhør

30. november er advokat Wulff Hansen i et tilrettelagt avhør på videolink med barnehuset i Bodø. Avhøret gjennomføres på Justisbygget i Mosjøen i lokalene til Alstahaug tingrett.

Tilrettelagt avhør er det nye navnet på det som før var kalt “dommeravhør”. Dommer (tingretten) er ikke lengre involvert og det er politiet som styrer disse avhørene nå. Nytt er også at som utgangspunkt deltar heller ikke forsvarer i slike avhør. Ofte ender disse avhørene med at det ikke er noen som blir siktet i saken. Bistandsadvokat oppnevnes som hovedregel.

Statens Barnehus


Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.”

Statens Barnehus


Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.”