Det viktigste momentet er dommerens personlige mening

I flere og flere saker sitter jeg igjen med et inntrykk når sak etter barneloven er over at man kan bruke de prinsippene Høyesterett uttaler har høy relativ vekt, men de får aldri så stor betydning (vekt) som dommerens personlige mening. I flere saker (nå enn før) opplever jeg (uansett hvilken side jeg er på) at dommerens oppfatning av partene og dommerens frie skjønn blir helt avgjørende. Det blir nesten en konkurranse om å bli likt av dommeren i stedet for hvilke meritter saken har og da hva som er barnets beste. Her er utviklingen ikke god og jeg tror det vil føre til en økning i anker til lagmannsretten slik at man i det minste får saken vurdert av mer enn èn dommer.