Dommerfullmektigers rolle i foreldretvister

Dommerforeningens uttalelse, dommerfullmektigers rolle, familierettslig erfaring, juridisk kompleksitet, barns velferd, mentorordninger i domstolene, juridisk utdanning, domstolenes kapasitet, rettssikkerhet

Dommerforeningens høringsuttalelse fra mars 2023, som fraråder tildeling av foreldretvister til dommerfullmektiger, fremhever et viktig og noen ganger kontroversielt aspekt ved rettssystemets håndtering av sensitive familierettslige saker. Denne anbefalingen står i kontrast til praksisen frem til da, hvor mange slike saker ble håndtert og avgjort av relativt uerfarne dommerfullmektiger.

Argumenter for Dommerforeningens Standpunkt:

  1. Kompleksiteten i Foreldretvister: Foreldretvister involverer ofte dyptgripende følelsesmessige, psykologiske og juridiske aspekter. Dommerfullmektiger, til tross for sin juridiske kompetanse, kan mangle den nødvendige erfaringen og forståelsen som kreves for å navigere i disse komplekse sakene.
  2. Konsekvenser for Barn og Foreldre: Avgjørelser i foreldretvister har langvarige og noen ganger livsforvandlende konsekvenser for de involverte, spesielt for barna. Dette krever en dommer med dybde i både juridisk kunnskap og menneskelig forståelse, noe som ofte utvikles over tid med erfaring.
  3. Behovet for Barnefaglig og Psykologisk Innsikt: Disse sakene krever mer enn bare juridisk ekspertise; de krever forståelse for barns behov og utvikling samt evnen til å håndtere følelsesmessig ladde situasjoner, noe som er mindre sannsynlig hos en nyutdannet jurist.

Argumenter mot Dommerforeningens Standpunkt:

  1. Læringsmulighet for Dommerfullmektiger: Å håndtere foreldretvister kan være en uvurderlig erfaring for dommerfullmektiger. Det gir dem en praktisk forståelse av komplekse familierettslige saker og bidrar til deres profesjonelle utvikling.
  2. Ressurs- og Kapasitetsutfordringer: Domstolene står ofte overfor ressurs- og kapasitetsutfordringer. Å tillate dommerfullmektiger å håndtere foreldretvister kan avlaste mer erfarne dommere og bidra til en mer effektiv saksbehandling.
  3. Tilsyn og Veiledning: Med passende tilsyn og veiledning fra erfarne dommere kan dommerfullmektiger håndtere foreldretvister på en forsvarlig måte. Dette kan også være en plattform for mentorordninger innen domstolene.