Domstolene opplyser om barnefordelingssaker

Advokatfirmaet Wulff
Advokatfirmaet Wulff

Domstolene opplyser på nettstedet domstol.no om noen av trekkene i saksbehandlingen og hva man kan forvente. Undersiden om barnefordelingssaker finner du her. Her finner du videoene som er produsert av Sør-Trøndelag tingrett om hva man kan forvente av et saksforberedende møte etter modellen konflikt og forsoning. Her finner du også snarveier til aktuelle brosjyrer utgitt av Oslo tingrett. Du finner også skjema du kan bruke for stevning og tilsvar dersom du er selvprosederende.