Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

15. februar 2017 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim i sak etter barneloven.

Sør-Trøndelag tingrett er en førsteinstansdomstol i Frostating lagdømme. Domstolen ble opprettet i 2003 ved at de tre tidligere domstolene Gauldal, Orkdal og Midt-Trøndelag ble slått sammen.

Adresse: Munkegata 20, 7013 Trondheim

Telefonnummer: 73 54 24 00