Sør-Trøndelag tingrett – Sak etter barneloven

sortrondelagtingrett15. februar 2016 er advokat Christian Wulff Hansen i Sør-Trøndelag tingrett i sak etter barneloven § 61, første ledd, nr. 1.

Tre saksforberedende møter etter barneloven § 61, første ledd nr. 1 er mulig, men ikke vanlig. Loven åpner for tre møter og jeg har også opplevd fire slike møter. Retten er som regel opptatt av at vi beveger oss fremover. Står prosessen stille berammes ikke flere møter og det går over i hovedforhandling. Mange ganger er det tredje møtet unødvendig da partene som regel i forkant av det tredje møtet som regel vet om det er mulig å komme frem til et forlik eller ikke.