Når kan man skifte advokat?

advokatbytteNår kan man skifte advokat? Når som helst egentlig. Det er fritt advokatvalg i alle saker. Uansett om du har fått oppnevnt offentlig forsvarer, bistandsadvokat på statens regning, advokat ved bruk av fri rettshjelp. Du kan når du måtte ønske bytte advokat uansett hva som skulle være begrunnelsen din.

Det du bør være oppmerksom på er at advokaten du skifter til vil gjerne ha tid til å sette seg inn i saken, så i den grad du har mulighet så kontakt ny advokat i god tid før frister. Både frister for tilsvar, sluttinnlegg, og andre prosesskriv, men også prøv å ikke hør med ny advokat bare noen få dager før en større rettssak. Jeg har blitt oppringt av folk som lurer på om jeg kan ta en sak i lagmannsretten i neste uke. Det kan jeg ikke. Det ønsker heller ikke du som klient da du vil ha en advokat som har hatt tid til å bygge opp saken slik advokaten mener den skal være og er godt forberedt til saken.

I praksis er det vanlig at den advokaten du bytter til tar kontakt med den gamle advokaten for å melde om bytte og be om å få sakens dokumenter. Det er ikke noe i veien for at du gjør det selv hvis du heller ønsker det. De fleste advokater vil ikke sende ut dokumentene dersom du ikke har betalt alle regningene til denne advokaten. vær derfor oppmerksom på det.

 

Kan jeg bytte advokat når jeg har fri rettshjelp?

En del folk lurer på om de kan bytte advokat når de har fri rettshjelp. Svaret er ja. Du kan bytte advokat når som helst. Også advokaten kan si opp klienten, men for å være etisk skal advokaten alltid gjøre det i god nok tid slik at klienten kan skaffe seg en advokat som har tid til å forberede seg.

Du kan altså velge å bytte advokat selv om du har fri rettshjelp. Dersom saken er bragt inn for domstolene så vil også salæravregningen være lett da advokatene honoreres per time. Det kan likvel være at den nye advokaten ikke får dekket å sette seg inn i saken uten at salæret blir nedsatt av dommeren. Her har dommere en del skjønn mht hvilke utgifter som har vært nødvendige og hvilke som ikke har vært det. Avklar gjerne med den nye advokaten hvorvidt det vil komme utgifter utover den rettshjelpen som staten yter og krev å få oppdragsbekreftelse hvor alle utgifter er spesifisert.