Til barnets beste – Video

“Til barnets beste” er en film laget av Domstoladministrasjonen.  “Til barnets beste” handler om behandlingen av barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk. Målgruppen for filmen er dommere, advokater og sakkyndige. Viktig å se for alle som gjennomgår slike saker eller som jobber med slike saker.