Rettigheter ved barnas start i skole og Barnehage

Hvilke rettigheter har foreldre ved barnas skole- og barnehagestart, Er det lovregulert rett til fri ved skolestart, Hva sier Hovedtariffavtalen om velferdspermisjoner, Hva er reglene for permisjon i privat sektor, Er det fleksibilitet for foreldre i arbeidslivet ved skole- og barnehagestart

Når barn starter i skole, barnehage eller skolefritidsordning (SFO), er det en betydelig begivenhet for både barn og foreldre. Det er vanlig at foreldre ønsker å være til stede for å støtte barna sine, spesielt på første skoledag eller de første dagene i barnehagen. Men hva slags rettigheter har foreldre og foresatte til å ta fri fra jobb i slike tilfeller?

Lovregulering og rett til fri

Interessant nok, inneholder ikke Arbeidsmiljøloven spesifikke bestemmelser som gir arbeidstakere rett til fri i forbindelse med barns første skoledag eller tilvenning til barnehage. Permisjonsrettigheter etter arbeidsmiljøloven er hovedsakelig knyttet til for eksempel svangerskaps- og fødselspermisjon, barns sykdom og utdanningspermisjon.

Velferdspermisjoner – Lokale regler og avtaler

I mange tilfeller er det lokale regelverk og avtaler som gir rettigheter til foreldre i forbindelse med barns første skoledag eller tilvenning til barnehage. For eksempel, i henhold til Hovedtariffavtalen i staten, kan arbeidstakere tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger.

Dette inkluderer ofte én dag fri ved barnets første skoledag og tre dager fri ved tilvenning til barnehage. I Oslo kommune, for eksempel, kan lokale ledere innvilge kortvarig permisjon med lønn under slike omstendigheter.

Sentrale tariffavtaler

I privat sektor kan sentrale tariffavtaler også inneholde bestemmelser om velferdspermisjoner. For eksempel inneholder Industrioverenskomsten egne bestemmelser om korte velferdspermisjoner, som kan inkludere permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og på skolen.

Uformell fleksibilitet

Det er også verdt å merke seg at det ofte finnes en grad av uformell fleksibilitet i det norske arbeidslivet. Mange arbeidsgivere kan tilrettelegge for uttak av fleksitid, avspasering, eller feriedager for å imøtekomme behovene til arbeidstakere som har barn som starter i skole eller barnehage.