Flere krangler om barna i retten

NRKP1
Her og Nå – NRK P1

Hør Advokat Christian Wulff Hansen kommentere sak om økning av antall barnefordelingssaker i NRK P1 sitt program “Her og Nå”

http://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending#t=28m39s

Du kan enten trykke på det temaet i programmet du vil høre eller spole til ca midt i programmet.

Jeg tror det er flere grunner til at antall saker om hvor barna skal bo fast og samværsrett har økt for domstolene (jeg tror ikke saker om foreldreansvar har økt særlig.)

Jeg tror at en hovedgrunn er at meklingsarenaen har endret seg fra å være familievernkontorene til tingrettene. Frem til 2004 var foreldre pålagt tre meklingsmøter hos familievernkontoret før de kunne få en obligatorisk meklingsattest. Nå er det kun krav til ett meklingsmøte og mange foreldre ser på dette møtet som en mellomstasjon de er pålagt før de kan får mekle et sted hvor avtaler kan få tvangskraft og avgjørelser kan avsies dersom man ikke blir enige.

En meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder er et vilkår for at saker etter barneloven skal behandles av tingretten.

Mens domstolen kanskje opplever det som negativt med en slik økning, tror jeg det kan være positivt. At sakene kommer raskere over i tingretten tror jeg fører til at de løses raskere.

Tingrettens mekling er med advokater, dommer og som regel sakkyndig psykolog.

Det må være barnas beste at slike saker blir oppklart raskest mulig slik at barna sikres stabilitet og forutsigbarhet på et tidlig tidspunkt.

Alternativet med mer mekling utenfor retten vil kunne føre til en forlengelsen av konflikten mellom foreldrene.