Barnefordeling

1391967_baby_handsBegrepet “Barnefordeling” har vært under angrep og er det fortsatt blant noen. Barnefordeling og den da påpekte fordeling av barna er kritisert fordi begrepet både fjerner seg fra barnas ønsker og objektifiserer barna. De fordeles av andre. Jeg gjorde selv en vurdering da jeg startet denne bloggen i mai 2009 hvorvidt jeg skulle bruke barnefordeling som del av nettadressen, men fant det mer dekkende med bruk av “barnerett” som er mer generelt.

På engelsk benyttes begrepet “Child Custody law” som mer direkte kan oversettes til å ha varetekten for et barn eller dra omsorg for barnet som vi ville sagt her. Kanskje ville omsorgsfordeling være et mer rett begrep som favner over både foreldreansvar, bosted og samvær. Valget av begrep er uansett ikke viktig. For noen er det viktigere at språket er så nøytralt som mulig i alle mulige sammenhenger. Jeg er av den oppfatning at dersom man rensker språket for ethvert begrep som kan polarisere så blir språket fattigere og kjedeligere.

Kanskje like greit å akseptere at barnefordeling er et innarbeidet begrep hos de fleste av oss.