Flytting til utlandet med barn

mockups (396)Mange ønsker å flytte til andre land sammen med sitt barn. Dersom foreldrene ikke er sammen lengre og foreldreansvaret er felles så er det bare to mulige fremgangsmåter for å få lov til å gjennomføre en slik flytting. Den første er at den andre med foreldreansvar samtykker. Dette er den mest praktiske og enkleste måten å gjennomføre på. Det følger av barneloven § 40 at et samtykke er nødvendig når foreldreansvaret er felles.

§ 40.Flytting med barne

Har den eine av foreldra foreldreansvaret åleine, kan den andre ikkje setje seg imot at barnet flyttar ut av landet. Dersom foreldra har foreldreansvaret saman, må begge samtykkje til at barnet skal flytte til utlandet.

Er foreldra usamde om kven som skal ha foreldreansvaret eller kven barnet skal bu fast saman med, må barnet ikkje flytte ut av landet før saka er avgjort.

Dersom den andre ikke samtykker er eneste mulighet at den som ønsker å flytte får foreldreansvaret alene. Å flytte uten samtykke vil anses som barnebortføring og er ikke tilrådelig under noen omstendighet. Det er ikke mange saker som omhandler foreldreansvaret alene. Å ha del i foreldreansvaret for egne barn er nesten en selvfølge. De aller fleste foreldre har del i foreldreansvaret og vil få beholde dette i en rettsavgjørelse om det ikke er noe alvorlig galt med hvordan forelderen forvalter dette ansvaret. Terskelen er svært høy og det som er helt sikkert er at ønsket om å flytte ut av landet er ikke tilstrekkelig i seg selv. Det må foreligge andre momenter med tyngde.