§ 12. Melding om navn for barn

navneendring barn, navneendring for mindreårige, foreldreansvar og navneendring, samtykke ved navneendring, navnelov og barn, juridisk kjønnsendring for barn, meldeplikt navneendring, navnendring for barn i Norge, navneendring for barn under 16 år, barnets rettigheter ved navneendring, barnets beste interesse og navneendring, regler for navneendring for barn, navneendring og foreldreansvar, barns medvirkning i navneendring, søke om navneendring for barn, juridisk kjønn og navneendring, barnets samtykke ved navneendring, navneendring uten foreldres samtykke, melde navneendring for barn, søke om navneendring for mindreårige, navneendring lov Norge, navneendring barn uten samtykke, navneendring for barn over 12 år, navneendring for barn med særlige grunner, navneendring for barn med juridisk kjønnsskifte, navneendring og barnets rettigheter, barnets medvirkning ved navneendring, regler om navneendring for barn, navneendring for barn under juridisk kjønnsskifte. Advokater i Nordland, Advokater i Vefsn kommune, Oversikt over advokatfirmaer i Mosjøen, Lokale advokatkontor på Helgeland, Juridisk hjelp i Vefsn, Advokater i Mosjøen, Advokathuset Wulff, Advokatfirmaet Helgeland, advokater i Vefsn, advokater i Mosjøen sentrum, oversikt over advokater i Mosjøen, Beste advokater i Mosjøen, Lokale advokater i Mosjøen, Erfarne advokater i Mosjøen, Rimelige advokater i Mosjøen, Profesjonelle advokater i Mosjøen, Juridisk hjelp i Mosjøen, Advokater med spesialisering i Mosjøen, Lokalt advokatkontor i Mosjøen, Mosjøens beste advokatfirma, Juridiske tjenester i Mosjøen, Mosjøens dyktigste advokater, Søk advokathjelp i Mosjøen, Gratis juridisk rådgivning i Mosjøen, Lokale eksperter på juridiske spørsmål i Mosjøen, Mosjøens toppadvokater, Rådgivning for bedrifter i Mosjøen, Mosjøens mest pålitelige advokater, Juridisk støtte i Mosjøen, Finn en advokat i Mosjøen, Juridisk representasjon i Mosjøen, Mosjøens juridiske fagfolk, Spesialiserte advokater i Mosjøen, Lokale advokater med kunnskap om Mosjøen, Mosjøen juridiske tjenester og bistand

Når det gjelder meldinger om å ta, endre eller sløyfe navn for barn under 16 år, er det foreldrene eller de som har foreldreansvaret som skal fremsette meldingen. Dersom meldingen gjelder et barn over 12 år, må også barnet selv gi sitt samtykke til navneendringen. Samtykke fra begge foreldrene eller de som har foreldreansvaret er påkrevd, med mindre begge har gitt sitt samtykke til meldingen.

I tilfeller der det ikke foreligger samtykke fra foreldrene eller de som har foreldreansvaret, kan meldingen likevel godtas dersom det finnes en særlig grunn til navneendringen. Dette gir en mulighet for unntak i spesielle tilfeller der det er en legitim begrunnelse for å endre barnets navn, til tross for manglende samtykke.

Dersom meldingen gjelder en person som har endret juridisk kjønn etter bestemmelsene i lov om endring av juridisk kjønn § 4 andre ledd andre punktum, er det tilstrekkelig med samtykke fra en av dem som har foreldreansvaret. Dette tar hensyn til situasjoner der den juridiske kjønnsendringen allerede har medført at samtykke fra begge foreldrene ikke lenger er aktuelt.

Reglene om samtykke ved navneendring for barn er viktige for å sikre at avgjørelser om barnets navn tas med omtanke og i barnets beste interesse. De tar hensyn til barnets rett til medvirkning og beskyttelse, samtidig som de også ivaretar foreldrenes eller de som har foreldreansvarets ansvar i prosessen. Ved å kreve samtykke fra både barnet og foreldrene, bidrar reglene til å sikre at beslutningen om navneendring blir nøye gjennomtenkt og at barnets rettigheter respekteres.