Foreldreansvaret i lys av ekteskap, separasjon og samboerskap

Foreldreansvar etter skilsmisse, felles foreldreansvar, barneloven § 34, foreldreansvar og ekteskap, skilsmisse og barns rettigheter, avtale om foreldreansvar, separasjon og foreldreansvar, foreldreansvar og samlivsbrudd, barns rettigheter ved skilsmisse, foreldreansvar for særkullsbarn, foreldreansvar etter samboerskap, gjenforening og foreldreansvar, foreldreansvar ved umyndighet, barnevernsloven og foreldreansvar, felles hjem og foreldreansvar, foreldreansvar og psykisk sykdom, foreldres boligsituasjon og barn, samtykke og foreldreansvar, foreldreansvar og adopsjon, barn og felles foreldreansvar, skilsmisseavtaler og barn, foreldreansvar og aleneforeldre, samarbeid om foreldreansvar, barneloven og samlivsbrudd, foreldreansvar og familierett, felles ansvar for barn, foreldre og barns samarbeid, foreldreansvar og stabilitet for barn, barnets beste og foreldreansvar, foreldreansvar og juridiske rettigheter.

Barnelovens § 34 tilbyr en klar veiledning om håndteringen av foreldreansvaret når foreldre er, eller har vært, gift. Denne bestemmelsen er fundamentalt viktig ettersom den understreker betydningen av felles foreldreansvar og gir foreldre muligheten til å avtale foreldreansvarets form etter en separasjon eller skilsmisse.

For gifte foreldre opprettholdes det felles foreldreansvaret som hovedregel. Dette prinsippet er grunnleggende, uavhengig av foreldrenes boligsituasjon eller yrkesmessige utfordringer, som krever at de bor fra hverandre deler av året. Det avgjørende for å vurdere om foreldrene lever sammen er om de deler et felles hjem og ikke har brutt samlivet.

Dette felles foreldreansvaret gjelder kun barn foreldrene har sammen, og ikke for særkullsbarn, med mindre det er tale om adopterte barn, enten adoptert sammen eller at den enes barn er adoptert av den andre parten.

Videre understreker § 34 at felles foreldreansvar fortsetter å gjelde selv under situasjoner hvor en av foreldrene er umyndig eller lider av en psykisk sykdom. Kun en formell fratagelse av foreldreansvaret, basert på barnevernsloven, kan endre denne ordningen. Foreldrene har ikke anledning til å avtale at en av dem skal ha det alene, eller dele ansvaret for ulike områder av barnets liv.

Etter en eventuell gjenforening etter samlivsbrudd, inkludert separasjon eller skilsmisse, gjelder bestemmelsen om felles foreldreansvar fortsatt. Dette reflekterer lovens intensjon om å bevare kontinuitet og stabilitet i barnets liv, samt anerkjenner viktigheten av begge foreldres involvering.

Når barnet fyller 18 år, opphører foreldreansvaret formelt, men bestemmelsene i § 34 legger et solid fundament for samarbeid og felles ansvar frem til dette tidspunktet. Unntak kan gjøres, som for eksempel i tilfeller hvor loven spesifikt forlenger eller forkorter varigheten av foreldreansvaret.