Dobbelt etternavn

doble etternavn, er det lov? er to etternavn lov?

Navneloven § 7 gir muligheten for å ta et dobbelt etternavn ved å sette sammen to enkle etternavn med en bindestrek. Denne muligheten gir økt fleksibilitet og valgfrihet for personer som ønsker å kombinere navnene sine på en spesiell måte.

For eksempel kan en person velge å ta etternavnet til sin bestefar og sin farmor som en del av deres nye doble etternavn. Dette gir muligheten til å beholde en del av ens kulturarv og identitet, samtidig som man inkluderer en annen del av ens familiehistorie.

Det er viktig å merke seg at et dobbelt etternavn fortsatt anses som to separate etternavn og derfor er underlagt samme regler som enkelt etternavn når det gjelder beskyttelse, valg og endring. Det betyr også at personen ikke kan bruke en del av deres doble etternavn som deres eneste etternavn, og at de fortsatt må ha minst ett etternavn.

Samtidig gir navneloven § 7 også muligheten til å oppløse et dobbelt etternavn hvis personen ønsker det. Dette er et positivt aspekt ved loven, da det gir personen enda mer valgfrihet og fleksibilitet når det gjelder navnet deres.

Det er viktig å huske på at navnet er en viktig del av ens identitet og kan ha en stor innvirkning på ens liv. Derfor er det viktig å forstå reglene og mulighetene som ligger til grunn for valget av ens etternavn. For personer som ønsker å ta et dobbelt etternavn, er det nå en mulighet for å gjøre det på en enkel og lovlig måte.