Om fastsettelse av foreldreansvar

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

 

Foreldreansvar er en viktig og avgjørende faktor i et barns liv. Det gir foreldrene rett og plikt til å ta beslutninger på vegne av barnet i personlige forhold. Dette innebærer at foreldrene må ta avgjørelser som tar hensyn til barnets interesser og behov.

Regler om foreldreansvar er fastsatt i barneloven kapittel 5. Hvis foreldrene har felles foreldreansvar, må begge foreldrene være enige i viktige beslutninger som gjelder barnet. Dette kan være spørsmål om helsehjelp, navn, eller om barnet skal meldes inn i et trossamfunn. Det er også krav om at begge foreldrene må samtykke til at barnet skal flytte utenlands.

Alle barn som er født fra og med 1. januar 2020 har i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift eller samboende. For barn født før denne datoen, følger foreldreansvaret av loven som var gjeldende da barnet ble født.

Gifte foreldre som fikk barn sammen før 1. januar 2020, hadde automatisk felles foreldreansvar. For samboende foreldre var reglene annerledes. Før 1. januar 2006 hadde moren foreldreansvaret alene for barna de fikk sammen. Mellom 1. januar 2006 og 1. januar 2020 fikk samboende foreldre automatisk felles foreldreansvar for felles barn. For barn født utenfor samliv før 1. januar 2020, hadde moren foreldreansvaret alene.

Foreldrene kan avtale at de skal ha felles foreldreansvar eller at far skal ha foreldreansvaret alene. Avtalen må være skriftlig og signert av begge foreldrene og sendes til folkeregisteret for å være gyldig. Hvis foreldrene flytter sammen etter at barnet er født, får de ikke automatisk felles foreldreansvar. De må sende en egen avtale til skattekontoret.

Hvis foreldre som har felles foreldreansvar flytter fra hverandre, fortsetter de å ha felles foreldreansvar hvis de ikke avtaler noe annet.

Når barnet blir eldre, skal foreldrene legge økende vekt på barnets mening i takt med barnets alder og modenhet. Dette er viktig for å sikre at barnets interesser blir ivaretatt. Som foreldre er det viktig å forstå betydningen av foreldreansvar og jobbe sammen for å ta beslutninger som er til det beste for barnet.