Foreldrefiendtliggjøring | Foreldrefremmedgjøring

Foreldrefiendtliggjøring, også kjent som foreldrefremmedgjøring eller "parental alienation" på engelsk

Foreldrefiendtliggjøring, også kjent som foreldrefremmedgjøring eller “parental alienation” på engelsk, er et fenomen som oppstår etter en skilsmisse eller samlivsbrudd, spesielt der det er høy konflikt mellom foreldrene. Dette innebærer bevisste handlinger fra en av foreldrene for å forvrenge barnets forhold til den andre forelderen. Som et resultat begynner barnet å foretrekke den ene forelderen overdrevent og avviser sterkt den andre forelderen (Roszak, 2021).

Konseptet med foreldrefiendtliggjøring ble først introdusert av psykiateren Richard Gardner, som kalte det “parental alienation syndrome” (PAS). Dette konseptet har blitt mye debattert og modifisert til det som nå er kjent som “parental alienation” (PA). Forskning på dette emnet begynte å dukke opp i engelskspråklige vitenskapelige artikler allerede i 1998 (Hooper et al., 2014).

Sammenfattet, foreldrefiendtliggjøring er en alvorlig forstyrrelse i forholdet mellom et barn og en av dets foreldre, ofte drevet av den andre forelderens negative handlinger og holdninger mot den fraværende forelderen.