Salten tingrett – Sak etter barneloven

saltentingrett

26. mai 2016 er advokat Wulff Hansen i Salten tingrett i Bodø i sak etter barneloven.

I Salten tingrett følger de i saksforberedende møter et system hvor man først avholder fellesmøte hvor partene, advokatene, dommer og psykolog er tilstede. Deretter går dommeren og setter seg på sitt kontor og overlater til sakkyndige å forsøke å mekke frem enighet mellom partene.

Modellen benyttes flere steder i landet med varierende hell. Modellen avhenger av at sakkyndige har tilstrekkelig erfaring. Noen ganger møter man sakkyndige som ikke synes å takle denne rollen på en tilfredsstillende måte. Det kan være at han/hun tar opp tema som skaper mer konflikt enn å være forsonende.