Fordeler med delt bosted for førskolebarn etter foreldrenes separasjon

delt fysisk omsorg, førskolebarn, foreldreseparasjon, psykologiske symptomer, svensk studie, barnevelvære, familiepolitikk, foreldrepermisjon, barns helse, sosial tilpasning, emosjonelle problemer, foreldrerapporter, lærerrapporter, Strengths and Difficulties Questionnaire, Malin Bergström, CHESS.

Studien gjennomført av forskere fra Sverige, inkludert Malin Bergström fra Centre for Health Equity Studies (CHESS), belyser hvordan delt bosted (DB) påvirker psykologiske symptomer hos førskolebarn etter foreldrenes separasjon. DB refererer til en ordning hvor barn alternerer omtrent lik tid mellom begge foreldrenes hjem etter en skilsmisse eller separasjon.

Metode og resultater

Studien, basert på data fra 3656 svenske barn mellom tre til fem år, sammenlignet barn i intakte familier, DB, og de som for det meste eller utelukkende bodde med én forelder. Resultatene ble målt ved hjelp av Strengths and Difficulties Questionnaire, utfylt av foreldre og barnehagelærere.

Funnene viste at barn i DB-ordninger hadde færre psykologiske problemer sammenlignet med barn som bodde hovedsakelig eller kun med én forelder. Foreldrerapporter indikerte at barn i DB og intakte familier hadde lignende utfall, mens lærerrapportene viste lavere symptomscore for barn i intakte familier.

Diskusjon

Disse funnene utfordrer bekymringer om at DB kanskje ikke er passende for førskolebarn, som trenger forutsigbarhet og kontinuitet. Studien tyder på at DB ikke er forbundet med flere psykologiske symptomer hos barn i alderen 3–5 år. Likevel understrekes behovet for longitudinelle studier for å vurdere potensielle forskjeller før separasjon.

Bakgrunn

Delt bosted som løsning er økende i Vesten, spesielt i nordiske land, som en følge av langvarige politiske tiltak for å involvere fedre i familiepolitikken. I Sverige blir fedre oppfordret til å ta foreldrepermisjon i tidlig barndom, og dette har påvirket hvordan foreldre deler omsorgen etter separasjon.

Helse og Velvære

Foreldreseparasjon er kjent for å risikere barns helse og velvære. Risikoene for emosjonelle problemer og sosial tilpasning hos barn med separerte foreldre kan skyldes tap av sosial, økonomisk og menneskelig kapital etter en skilsmisse. Forskningen tyder på at DB kan bidra til å redusere disse risikoene.