Rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

mockups (418)Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og du finner den ved å klikke her.

Fra forordet heter det:

Vi håper at vi med denne rapporten kan bidra til å rette søkelyset mot både det vi vet og det vi ikke vet når det gjelder å forebygge negative effekter for barn og unge av samlivsbrudd og konflikter. Særlig håper vi at rapporten kan stimulere til mer forskning som med større sikkerhet kan vise om mekling kan ha positiv effekt på barn og unges atferd, livskvalitet og helse. Slik kan vi vinne kunnskap som kan brukes forebyggende på et område med et stort behov for mer kunnskap.