Forskrift om politiattest i barnehager: hva betyr det for deg som forelder?

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen
Når du skal velge barnehage til ditt barn, er det viktig å vite at barnehager i Norge er underlagt krav om å innhente politiattest for alle ansatte som skal jobbe med barna. Dette kravet er nedfelt i forskrift om politiattest i barnehager. Her er en oversikt over hva denne forskriften innebærer, og hva du som forelder bør være oppmerksom på.
  1. Forskriften gjelder alle godkjente og godkjenningspliktige barnehager Forskriften gjelder for alle barnehager som er godkjent av kommunen og som er godkjenningspliktige etter barnehageloven. Det betyr at barnehagen har ansvar for å innhente politiattest fra alle ansatte som skal jobbe med barna.
  2. Krav om politiattest før personen begynner å arbeide i barnehage Kravet om å legge frem politiattest gjelder før personen begynner å arbeide i barnehagen. Dette betyr at ingen ansatte kan begynne å jobbe med barna før de har levert en politiattest.
  3. Krav til attesten Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres til mottakeren. Det betyr at hvis en ansatt har jobbet i barnehagen i mer enn tre måneder, må vedkommende levere en ny politiattest.
  4. Framgangsmåte ved ansettelse Arbeidsgiveren skal i utlysningsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attesten skal kun kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen. Politiattesten skal foreligge før søkeren ansettes.
  5. Yrkesforbud og egnethet Personer som ikke legger frem politiattest eller legger frem politiattest som viser dom for overtredelse av straffeloven eller andre bestemmelser i barnehageloven, er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehage. Hvis en politiattest viser andre anmerkninger, må barnehageeier vurdere om anmerkningen gjør personen uegnet til å arbeide i barnehagen.
Som forelder er det viktig å være klar over at barnehagen har en plikt til å innhente politiattest fra alle ansatte som jobber med barna. Det kan gi en ekstra trygghet å vite at barnehagen følger denne forskriften. Hvis du ønsker mer informasjon om hva barnehagen gjør for å ivareta sikkerheten til barna, er det en god idé å spørre barnehagen om dette.