Kan jeg bytte advokat når jeg har fri rettshjelp?

En del folk lurer på om de kan bytte advokat når de har fri rettshjelp. Svaret er ja. Du kan bytte advokat når som helst. Også advokaten kan si opp klienten, men for å være etisk skal advokaten alltid gjøre det i god nok tid slik at klienten kan skaffe seg en advokat som har tid til å forberede seg.

Du kan altså velge å bytte advokat selv om du har fri rettshjelp. Dersom saken er bragt inn for domstolene så vil også salæravregningen være lett da advokatene honoreres per time. Det kan likvel være at den nye advokaten ikke får dekket å sette seg inn i saken uten at salæret blir nedsatt av dommeren. Her har dommere en del skjønn mht hvilke utgifter som har vært nødvendige og hvilke som ikke har vært det. Avklar gjerne med den nye advokaten hvorvidt det vil komme utgifter utover den rettshjelpen som staten yter og krev å få oppdragsbekreftelse hvor alle utgifter er spesifisert.