Rett til ammefri

[ad#rodhalvbanner]

Barnerett kan være så mye. Det er mange lover og regler som regulerer forhold som angår barn. Noen er samlet i barneloven, mens andre er spredd rundt i aktuelt lovverk. Retten til fri når en mor skal amme er lovfestet i Arbeidsmiløjøloven § 12-8. Retten til ammefri omfatter alle kvinnelige ansatte uavhengig om det hun er i heltids- eller deltidsstilling. Videre likestilles pumping av brystmelk for å opprettholde melkeproduksjon med amming. Hun har også rett til reisetid for å komme til barnet.

§ 12-8. Ammefri

Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Lovens tekst er uklar og sier “for eksempel” to halvtimer på en dag eller ved å gjøre arbeidsdagen 1 time kortere. Bruk av “minst” og “for eksempel” gjør lovteksten uklar, men gir samtidig stort rom for skreddersøm i arbeidsforholdet. Det kan derfor ikke være noe i veien for at man tar 1 time midt på dagen eller at man finner andre løsninger som passer arbeidstakeren bedre. I boken “Barn ventes” av Jenum Hotvedt og Syse på side 133 fremgår det at norske helsestasjoner anbefaler at barn fullammes til de er 6 mnd gamle og at det ammes i tillegg til annen kost frem til barnet er 1 år gammelt. Det er likevel ikke slik at lovverket setter en grense for hvor lenge mor har rett til ammefri. At det må være en øvre grense er naturlig, men denne synes å være opp til hver enkelt mor og ikke til arbeidsgiver. Forøvrig vil arbeidsgiver kunne kreve legeattest dersom det er tvil om tiden faktisk benytttes til amming. Jeg vil anta at dette er mest aktuelt etter at barnet har fylt 1 år.

Rett til ammefri

[ad#rodhalvbanner]

Barnerett kan være så mye. Det er mange lover og regler som regulerer forhold som angår barn. Noen er samlet i barneloven, mens andre er spredd rundt i aktuelt lovverk. Retten til fri når en mor skal amme er lovfestet i Arbeidsmiløjøloven § 12-8. Retten til ammefri omfatter alle kvinnelige ansatte uavhengig om det hun er i heltids- eller deltidsstilling. Videre likestilles pumping av brystmelk for å opprettholde melkeproduksjon med amming. Hun har også rett til reisetid for å komme til barnet.

§ 12-8. Ammefri

Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Lovens tekst er uklar og sier “for eksempel” to halvtimer på en dag eller ved å gjøre arbeidsdagen 1 time kortere. Bruk av “minst” og “for eksempel” gjør lovteksten uklar, men gir samtidig stort rom for skreddersøm i arbeidsforholdet. Det kan derfor ikke være noe i veien for at man tar 1 time midt på dagen eller at man finner andre løsninger som passer arbeidstakeren bedre. I boken “Barn ventes” av Jenum Hotvedt og Syse på side 133 fremgår det at norske helsestasjoner anbefaler at barn fullammes til de er 6 mnd gamle og at det ammes i tillegg til annen kost frem til barnet er 1 år gammelt. Det er likevel ikke slik at lovverket setter en grense for hvor lenge mor har rett til ammefri. At det må være en øvre grense er naturlig, men denne synes å være opp til hver enkelt mor og ikke til arbeidsgiver. Forøvrig vil arbeidsgiver kunne kreve legeattest dersom det er tvil om tiden faktisk benytttes til amming. Jeg vil anta at dette er mest aktuelt etter at barnet har fylt 1 år.