Hvor gammel må man være for å gifte seg?

Ekteskapsloven § 1a bestemmer aldersgrensen for når man kan få lov til å gifte seg i Norge:

§ 1a. Ekteskapsalder.

Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan ikke gi tillatelse dersom den som søker, er under 16 år.

Er en av dem som har foreldreansvaret, uten rettslig handleevne, eller kan samtykke ikke innhentes innen rimelig tid, er samtykke fra den andre tilstrekkelig. Er begge i en slik situasjon, og det er oppnevnt verge, kreves samtykke fra vergen.

Fylkesmannen kan bare gi tillatelse når det foreligger sterke grunner for å inngå ekteskap.

Nekter de eller den som har foreldreansvaret, eller vergen å gi samtykke, kan fylkesmannen likevel gi tillatelse hvis det ikke er rimelig grunn for nektelsen.

Som det fremgår av regelverket er det opp til foreldrene å samtykke dersom barn mellom 16 år og 18 år ønsker å gifte seg. Jeg vil anta at dette faller inn under foreldreansvaret (barneloven § 30) og ikke inn under myndigheten til den som har den daglige omsorgen / fast bosted (barneloven § 37.)

Hvor gammel må man være for å gifte seg?

Ekteskapsloven § 1a bestemmer aldersgrensen for når man kan få lov til å gifte seg i Norge:

§ 1a. Ekteskapsalder.

Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap uten samtykke fra dem eller den som har foreldreansvaret, og tillatelse fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan ikke gi tillatelse dersom den som søker, er under 16 år.

Er en av dem som har foreldreansvaret, uten rettslig handleevne, eller kan samtykke ikke innhentes innen rimelig tid, er samtykke fra den andre tilstrekkelig. Er begge i en slik situasjon, og det er oppnevnt verge, kreves samtykke fra vergen.

Fylkesmannen kan bare gi tillatelse når det foreligger sterke grunner for å inngå ekteskap.

Nekter de eller den som har foreldreansvaret, eller vergen å gi samtykke, kan fylkesmannen likevel gi tillatelse hvis det ikke er rimelig grunn for nektelsen.

Som det fremgår av regelverket er det opp til foreldrene å samtykke dersom barn mellom 16 år og 18 år ønsker å gifte seg. Jeg vil anta at dette faller inn under foreldreansvaret (barneloven § 30) og ikke inn under myndigheten til den som har den daglige omsorgen / fast bosted (barneloven § 37.)