En tidligere klient skrev en anmeldelse om Familierett/Foreldrekonflikt

advokatanmeldelser


Jeg takker klienten for hyggelig tilbakemelding og fine ord.

En tidligere klient skrev en anmeldelse om Familierett

norges beste advokat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vil du lese de andre anmeldelsene kan du gå til: Advokat Christian Wulff Hansen ✅ | Advokatguiden

Ønsker du bistand i din sak etter barneloven kan du bl.a. ringe på 751 75 800

 

Arv til stebarn og fosterbarn

arvstebarn

Det følger av arveloven § 1 at barna til arvelater arver likt. Barna etter arveloven er biologiske barn. Det vil si at stebarn og fosterbarn ikke har en lovfestet arverett. Skal disse få det så må de adopteres. De kan likevel arve, men da må dette bestemmes i testament. Testator råder som hovedregel over 1/3  av sin formue. Det er av denne frie tredjedelen arvelater kan bestemme at fosterbarn eller stebarn skal ta arv.

 


Arveloven § 1.

Næraste slektsarvingar er avkomet (livsarvingane) til arvelataren.

Barna til arvelataren arvar likt dersom ikkje anna går fram av særskilde lovreglar. Er eit barn død, går arvelotten til livsarvingane etter barnet, med lik part på kvar grein.

Dersom arvelataren også etterlet seg ektemake, gjeld reglane i kapittel II og III.