Hva skjer om jeg ikke kommer på mekling hos familievernkontoret?

Ingen verdens ting. Det heter at det er obligatorisk med megling etter samlivsbrudd dersom partene har felles barn. Det heter i barneloven § 51:

 

§ 51.Kven skal møte til mekling

Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det vert reist sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast eller om samvær.

Gifte foreldre med felles barn under 16 år må for å få separasjonsløyve eller skilsmisseløyve etter ekteskapslova §§ 20 og 22, ha møtt til mekling på familievernkontor eller hos annan godkjend meklar jf. ekteskapslova § 26.

Sambuarar med felles barn under 16 år skal ved samlivsbrot møte til mekling.

Departementet kan gje forskrifter om mekling, også om unntak frå møteplikta i særlege høve.

Det fremgår ikke av meklingsforskriften heller noen konsekvenser ved ikke å møte til mekling.

I realiteten er det ingen konsekvenser. Den som begjærer mekling får attest selv om den andre ikke møter. Møter ikke den som har begjært mekling får han/henne heller ikke noen attest.