Alstahaug tingrett – Sak etter barneloven

20150825_094055~225. august 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Alstahaug tingrett i sak etter barneloven. I saker etter barneloven er det vanlig at man møter i ett eller flere saksforberedende møter. Noen kaller disse for KOF-møter. Dette står for konflikt og forsoning. KOF-modellen er i hovedsak en modell der det legges mye vekt på mekling, sakkyndig bistand og utprøving av løsninger. I Alstahaug tingrett møter nesten alltid også sakkyndig i slike møter.

Alstahaug tingrett ligger i Sandnessjøen sentrum og ledes for tiden av Sorenskriver Rolf Selfors som også er sorenskriver i Rana tingrett. På Helgeland foregår stadig debatt om sammenslåing av tingrettene. Det er Brønnøy tingrett, Alstahaug tingrett og Rana tingrett. Flere modeller har blitt drøftet, men pr i dag er det ikke bestemt noen endring.

Namdal Tingrett – Sak etter barneloven

Namdal tingrett
Namdal tingrett

25. juni er advokat Christian Wulff Hansen i sak etter barneloven i Namdal tingrett. Namdal tingrett ligger sentralt i Namsos i Nord-Trøndelag. Som mange andre domstoler så ligger den dømmende makten i samme huset som den utøvende makten.

Namdal tingrett er førsteinstansdomstol for i alt 12 kommuner: Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes, Flatanger, Nærøy, Vikna og Leka.

Les mer om Namdal tingrett

Brønnøy Tingrett – Sak etter barneloven

bronnoytingrettdomstol227. april 2015 er advokat Christian Wulff Hansen i Brønnøy tingrett i sak etter barneloven.  Dette er første av to dager i Brønnøy tingrett i to forskjellige saker.

Det hender relativt ofte at jeg feirer bursdagen min i en tingrett. Denne gangen feiret jeg 38-års dagen i Brønnøy tingrett. Brønnøy tingrett ligger i rådhuset i Brønnøysund. I rådhuset er det foruten om de vanlige kommunale funksjonene også kino og lensmannskontor. Altså nok et eksempel på at utøvende makt og dømmende makt er på samme hus. Ettersom kommunen har en del delegerte lovgivningsoppgaver mht lokale forskrifter så har man i Brønnøysund klart å samle lovgivende, utøvende og dømmende makt i samme hus.