Frist for å avsi dom

hvor lang frist har dommeren for å avsi dom

Et vanlig tema hos mine klienter, og sikkert andre advokaters klienter, er når kan man forvente å få dommen etter gjennomført hovedforhandling (eller rettssak som kanskje er et mer folkelig uttrykk.) Som oftest gir dommeren et signal på slutten av siste dag av hovedforhandlingen. Da pleier man å få som et minimum om man kan forvente at dommen avsies innen lovens frist eller ikke.

Nå skal det sies at det er en bestemmelse med lite innhold og betydning da dommere overskrider slike frister regelmessig og at det eneste lovkravet er at det står i dommen hvorfor fristen er overskredet. Men hva er lovens frist? Jo, dersom det er 1 dommer, så er det 2 uker og dersom det er flere dommere, f.eks. 3 dommere fordi man er i lagmannsretten, eller 3 dommere fordi tingretten har satt rett med fagkyndige meddommere, så er det 4 uker som er fristen. Den ordinære fristen for dommer i saker etter barneloven, som i de fleste tilfeller settes med 1 dommer, er altså 2 uker.

 

 

advokat advokat barnefordeling advokat barnerett advokat barnevern Advokat Christian Wulff Hansen advokat foreldrekonflikt advokat i barnevernsaker advokat mosjøen advokat wulff barn barnebidrag barnefordeling barnefordelingsadvokat barnefordelingssak barnefordelingssaker Barneloven barnerett barnerettsadvokat barnets beste barnevern barns rettigheter beskyttelse delt bosted familievernkontoret fast bosted foreldreansvar foreldrekonflikt foreldrekonflikter foreldretvist kommunikasjon konfliktløsning mekling meklingsattest norges beste barnefordelingsadvokat ny barnelov rettigheter sak etter barneloven sakkyndig saksforberedende møte samarbeid samvær samværsavtale samværsrett skilsmisse tvisteloven