Meklingsattest

Hva er en meklingsattest?, Når utstedes meklingsattesten i Norge?, Hva skjer ved separat mekling når det gjelder meklingsattest?, Hvilke opplysninger inneholder en meklingsattest?, Hvor lenge er en meklingsattest gyldig?, Hva skjer hvis en av foreldrene ikke møter til mekling?, Kan mekler utstede attest ved vedvarende gyldig fravær?, Hvilke konsekvenser har det å ikke møte til mekling?, Kan avgjørelsen om utstedelse av meklingsattest påklages?, Hvordan påvirker meklingsattest separasjon- og skilsmissesaker?

Meklingsattest er et dokument som utstedes etter at foreldre har gjennomgått en time med mekling, ofte i forbindelse med separasjon eller skilsmisse. Denne attesten er et viktig element i prosessen for å løse konflikter om barnets omsorg.

Når utstedes meklingsattesten?

Ifølge forskriften (FOR-2006-12-18-1478-§8), skal meklingsattest utstedes etter én times mekling. Dette gjelder selv om foreldrene ønsker å mekle videre. Viktig å merke seg er at dersom en av foreldrene ikke møter opp til mekling, vil vedkommende ikke motta en attest.

Separat mekling

I tilfeller av separat mekling, utstedes attesten først etter at begge foreldre har deltatt i meklingen. Dette sikrer at begge parter har en lik mulighet til å bli hørt i prosessen.

Innholdet i meklingsattesten

Meklingsattesten inneholder informasjon om hvem som har vært mekler, dato for utstedelsen, og om kun en av foreldrene har møtt til mekling. Det skal ikke inneholde detaljer om selve meklingen eller avtalens innhold.

Gyldighet og utløpsdato

En viktig detalj er at meklingsattesten har en gyldighetsperiode på seks måneder. Dette betyr at foreldre som ikke har løst saken innen denne perioden, må gjennomgå ny mekling for å få en oppdatert attest.

Spesielle situasjoner

I tilfeller hvor en av foreldrene har gyldig fravær som varer, kan mekler etter omtrent tre måneder vurdere å utstede attest til den forelderen som har møtt. Dette er et unntak fra den vanlige regelen.

Konsekvenser ved ikke å møte

Det er viktig at foreldre forstår at hvis de ikke møter opp til den obligatoriske meklingen, vil de ikke motta en meklingsattest. Dette kan få konsekvenser for deres videre rettigheter i forbindelse med omsorgssaker.

Avgjørelser kan ikke påklages

Det er interessant å merke seg at avgjørelsen om å utstede en meklingsattest er en prosessledende avgjørelse som ikke kan påklages. Dette understreker viktigheten av å delta og engasjere seg i meklingsprosessen.