Klage på dommere

dommerklage

Noen ganger opptrer dommere klanderverdig og det kan være grunn til å klage på dommeren. Men hvor klager man?

Du klager til Tilsynsutvalget for dommere.

  • Postboks 5678
    7485 Trondheim

Det kan se ut til at de fleste klager ikke ender med kritikk, men et eksempel av flere på at klagen ender i kritikk er i denne avgjørelsen hvor dommeren gjennom sin uttalelse forskutterer sin avgjørelse i en barnefordelingssak/foreldrekonfliktsak finner du her:

Sak 14-113 og 14-114: Forent til felles behandling. Dommeradferd. Delvis avvisning. Kritikk.

Klage på dommeren

Visste du at dersom du blir behandlet dårlig av en dommer så kan du, advokatene og andre i retten klage dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere.

Det finnes et eget klageskjema som skal fylles ut. Dette kan du laste ned her…

Det er tre mnd klagefrist. Det vil si at du må klage innen tre mnd etter den inntrufne hendelsen.

Klage på dommeren

Visste du at dersom du blir behandlet dårlig av en dommer så kan du, advokatene og andre i retten klage dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere.

Det finnes et eget klageskjema som skal fylles ut. Dette kan du laste ned her…

Det er tre mnd klagefrist. Det vil si at du må klage innen tre mnd etter den inntrufne hendelsen.