Kriminell lavalder: Når kan barn straffes for kriminelle handlinger?

I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år. Når et barn har fylt 15 år kan han eller hun fremstilles for retten på lik linje med en voksen. Dette betyr ikke at straffen vil være den samme som om barnet var voksen. Straffeutmålingen tar hensyn til ung alder. I resten av Norden er den kriminelle lavalderen den samme som i Norge. Det er likevel ikke sånn at hele verden ser likt på barn og hva de kan og bør stå til ansvar for. I Belgia er den kriminelle lavalderen 18 år. I Belgia er det en logisk sammenheng mellom myndighetsalder og kriminell lavalder. I India er det 7 år, i Skottland er det 8 år og i England og Wales er det 10 år. Personlig mener jeg det på et multilateralt nivå bør arbeides for å samordne seksuell lavalder, kriminell lavalder, myndighetsalder, når man kan få drikke alkohol og når man kan kjøre bil eller sendes i krig. Aldersgrensene i lovverket innad i Norge og i den store verden er ulogiske og bruddstykker av en umoderne og usofistikert forståelse av hvordan mennesker fungerer.