Forvent løgner og feilfremstillinger

Det begynner veldig ofte med det første brevet klienten mottar. Det er ofte fullspekket med påstander som klienten opplver er tatt ut fra løse luften eller som tar utgangspunkt i en sann situasjon og bare vrir den til egen fordel uten å faktisk gå inn på hva situasjonen egentlig var.

Det er mange eksempler på slike situasjoner. Det kan være påstander om psykiske problemer uten å nevne at det skyldes egen voldlig oppførsel. Det kan være at barnevernet er inne i bildet uten å opplyse at barnevernet er positiv til vedkommende etter å ha sett på situasjonen. Slike ensidige og feilaktige fremstillinger skaper mye frustrasjon.

Årsaken til at ting vinkles som de gjør kan ligge hos motparten (den andre forelderen) eller den kan ligge hos motpartens advokat. Advoakter har forskjellige måter å jobbe på og det er rett som det er at advokater tar seg store friheter med påstander og faktum uten å sørge for at sin egen klient innstår for det som skrives. Hos advokatfirmaet Wulff har vi alltid den rutinen at det vi sender ut på vegne av en klient er gjennomlest og akseptert før det postlegges.

Så hvordan forsvarer man seg mot halvsannheter og løgner? Her er det forskjell på de saker hvor man blir avspist med en dommerfullmektig eller hvor man har en erfaren dommer. Det er også forskjell på om saken har en oppnevnt sakkyndig med erfaring eller om dommeren selv mener seg kompetent. Sannheten er at alle rettens aktører utvikler en god kritisk sans og magefølelse gjenom å ha hatt mange lignende saker, mens de som bare jobber med barneretten sporadisk vanskelig avslører manipulasjon og feilfremstillinger.

Dokumentasjon er viktig. I dag brukes mer og mer e-poster, facebook og SMS gjengivelser i retten. Barnevernet har det meste nedskrevet hvor de har vært inne. Jeg har selv vært med i saker hvor en telefonsamtale på opptak har endret kursen på en sak helt.

En god manipulator klarer som regel å lure selv trente observatører (dommere og sakkyndige) og man står fort i fare for å ukritisk svelge feilopplysningene. Som den feilinformasjonen går ut over så står du som regel best på å vise verdighet i svarene, bruk detaljer som kan etterspores og dokumenter så mye som mulig av din versjon av virkeligheten. En del dommere vil ikke like at det pøses på med bevis, men faktum er at man bør og etter min mening skal undervurdere dommerstanden i den forstand at vi som advokater ofte opplever at svært viktige hendelser og argumenter ikke blir hensyntatt. Gjør det vanskelig for en dommer ikke å ta med dine argumenter i sin dom.

Er det lov å lyve i en sivil rettssak?

Er det lov å lyve i en sivil rettssak? Nei. svaret er enkelt. Det er ikke lov å lyve. Skjer det at vitner og andre lyver? helt klart. Det er ofte det kommer to helt forskjellige versjoner av en situasjon fra to forskjellige vitner. Noen ganger er situasjonene oppfattet forskjellig, mens andre ganger er det bevisst løgn.

En gammel kjent undersøkelse var satt opp slik at en mann med litt røffe klær hjalp ei dame med ei veske. Et stykke unna sto en samling personer som senere skulle forklare seg om hva de hadde sett. Flere vitner hadde sett at den røft kledde personen tok vesken i stedet for å at han hjalp damen. Vitnepsykologi har forklart dette ved at man ser det man forventer å se. Fordommer farger hva man egentlig opplever.

Men hva er konsekvensene av at man bevisst lyver som vitne? Det ærlige svaret er at det som regel ikke får noen konsekvens. I straffesaker ser vi nå oftere at de som blir tatt i å lyve i retten blir straffeforfulgt. Enda ser vi ikke samme tendensen i sivile saker. Enda det er klart og det går klart frem fra domstolsbehandlingen at vitnet lyver så er det ingen som anmelder dette og gir det konsekvenser. En vanlig dommerstrofe er at dommeren ikke “fester lit” til vitnets forklaring. Men dersom vitnet har sett noe i en rettsinstans som det i neste instans (lagmannsretten) ikke lengre har sett, så er det åpenbart at forklaringen er tilpasset. Her er det stort potensial for et bedre regelverk som kan gi retten tilbake den pondus og myndighet som den en gang hadde. Kanskje burde avgjørende utsagn protololeres for lettere å konfrontere vedkommende, eller kanskje burde man ta i bruk lydinnspilling eller videoinnspilling i retten slik at det vil være uproblematisk å gjengi det som er fremstilt i første runde.