Barns rett til å velge utdanning, medlemskap i foreninger mv ved fylte 15 år

Barnefordeling foreldrekonflikt Advokat Christian Wulff Hansen

Barneloven § 32 gir barn over 15 år en unik mulighet til å ta kontroll over sin egen utdanning og sitt medlemskap i foreninger. Dette er en viktig rettighet som gir barnet mer autonomi og selvstendighet, og som kan ha stor innvirkning på deres liv.

Når et barn fyller 15 år, får de altså rett til å bestemme selv når det kommer til valg av utdanning og medlemskap i foreninger. Dette betyr at de kan velge hvilken videregående skole de ønsker å gå på, og om de vil ta en yrkesfaglig eller studieforberedende retning. De kan også velge om de vil melde seg inn i en idrettsklubb, et musikkorps eller en annen type organisasjon, eller om de ønsker å melde seg ut av en forening de allerede er medlem av.

Dette er en viktig rettighet som gir barnet mulighet til å utforske sine interesser og lidenskaper, og å ta egne valg som kan forme deres fremtidige karriere og livsstil. Det kan også bidra til å styrke barnets selvtillit og selvstendighet, og gi dem en følelse av kontroll over sitt eget liv.

Det er likevel viktig å huske på at selv om barn over 15 år har rett til å ta egne valg, bør de fortsatt få støtte og veiledning fra sine foreldre eller foresatte. Foreldre kan bidra med verdifull kunnskap og erfaring som kan hjelpe barnet med å ta gode og informerte valg. De kan også gi støtte og oppmuntring når barnet møter utfordringer eller motgang.

Barneloven § 32 er derfor en viktig rettighet som gir barnet mulighet til å ta egne valg når det kommer til utdanning og medlemskap i foreninger. Det er en rettighet som bør ivaretas og respekteres, samtidig som barnet bør få støtte og veiledning fra sine foreldre eller foresatte når de tar disse viktige beslutningene.